Sedm krás divoké Šárky

08.11.2016 18:35

28.10.2016 jsem už tradičně strávila s milými Putujícími na další krásné pouti. Opět jsme prošli Šárecké údolí v Praze a našli mnoho netypicky pražských míst, ovšem spjatých s naší historií. Hned ráno, když se Vlaďka venčila, našla sedmikrásku, která přispěla k názvu povídání i kráse dne.

DNEŠNÍ TÉMATA:

Archeon tarot:  Svět

Circle of Life tarot: Velekněžka

Modern Medieval tarot: 4 pohárů

Příroda, historie a síly, které nejsou na první pohled viditelné, jsou pro nás připravené v kterýkoliv čas. Nabízejí nám to nejlepší, ale i to nejtěžší, co můžeme dostat a je jen na nás, zda si to chceme vzít, zda jsme na to připraveni. Naše vědomí a svědomí od sebe dělí jen jedno malé písmenko a není snadné najít mezi ním cestu k propojení. Ale je to náš úkol.

STUDÁNKA ŠÁRKA

Krása rozumu?

Drobná studánka. Voda vytéká z okrouhlého otvoru v 58 cm široké a 40 cm vysoké kamenné zídce. Nad studánkou jednoduché zastřešení ve tvaru "chatičky". Ve vrcholové části „štítu“ kulaté prkénko s  nápisem „Šárka“. http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/prazske_studanky/prazske_studanky_sarka.html

Tarot of Nymphes: 2 mečů, Spravedlnost, 8 mečů

Při pohledu na karty by se skoro dalo říct: mládeži nepřístupno. Je to ale spíš „Srdcím nepřístupno.“ Šárka nám připomíná rozum, který je nutné odložit, abychom se dostali dál a hlouběji. Mentální vzorce a postoje dávno obrostlé mechem, které nás brzdí, ale přesto se jich nechceme vzdát. Všechny je tedy necháme tady, očistíme se pramenem a teprve potom, můžeme vyrazit dál a najít lásku v lásce.

STUDÁNKA ČERTOVKA

Krása cesty

Těsně u cesty ležící velmi nenápadná studánka, protože je v "normálním stavu" pečlivě zamaskovaná. Po odkrytí poklopu se ukáží dvířka, za kterými je teprve vlastní studánka. Proti stoku z cesty byl nedávno vybudován ochranný val. http://www.estudanky.eu/6696-studanka-certovka

Tarot of Nymphes: Eso holí, Rytíř pohárů, 8 pohárů

   

Spíše než studánka vyšel v kartách strom, který ji hlídá. Najdeme ho nejen na každé kartě, ale i naproti studánce samotné a je to velmi zvláštní strom, s pěti kmeny, připomínajícími dlaň, ve které se můžeme ukrýt před světem. Studánka nás vyzývá k cestě dál, není naštvaná, že jsme tu, je něžná a laskavá, ale ukazuje nám další cestu vpřed. Chce se jen ujistit, že neustrneme a neschováme se v dlani bezpečí napořád. Naši protivníci už na nás totiž čekají a mají pro nás dary.

ČERTŮV MLÝN

Krása protivníků

Původně tento mlýn nesl název Tučkův a nebyl sám.  V Šáreckém údolí bylo více mlýnů, které využívaly pro mletí sílu Šáreckého potoka. I předchozí výletní hostinec býval mlýnem. Čertův mlýn je dnes památkově chráněný soukromý objekt  a  veřejnosti není volně přístupný. http://www.praguecityline.cz/tipy-na-vylety-praha-a-okoli/divoka-sarka

Od Putujících víme, že jde o starou sklárnu a je to místo, kde kdysi alchymisté pracovali na svém velké díle.

Modern Medieval tarot

3 pentaklů, Rytíř mečů, Eso pentaklů

„Čortův mlýn, tam strašá!“ Ale to je ten v Karpatech, ne tenhle Šárecký. I tady totiž symboly na kartách vydaly pozoruhodný úkaz. Na první kartě najdeme tři různé mince, po jedné z nich sahá náš alchymista a snaží se jí získat. Naráží ale na sílu, která tuto minci chrání a nechce ji dát zadarmo. Je nutné si ji zasloužit, obhájit nebo ubránit. To se zřejmě zdejšímu alchymistovi povedlo, protože na poslední kartě už je zobrazená jen mince, kterou získal. Když se ale dobře podíváme, není to ta, po které původně sahal, ale ta nad ní, se stejným obrázkem vládnoucí ho panovníka. Co z toho pro nás vyplývá? Co nám toto místo chce sdělit? Že je možné získat, co chceme. Ale usilovnou prací a nutnou zkouškou přesvědčení se můžeme dopracovat k tomu, že to, co jsme chtěli,  není to pravé a potřebné. Konfrontace s protisilou nám pak může pomoci si právě tohle uvědomit. Jinými slovy, každý nepřítel nám by seslán z nebe. Vzpomeňte si na všechny lidi, kteří vás v poslední době naštvali a všechny překážky, které se vám postavily do cesty. A až vás přejde vztek, poděkujte jim. Objevíme tím v sobě nekonečný soucit a pochopení a krásu trpělivosti.

DÍVČÍ SKOK

Krása trpělivosti

K  této skále se  váže pověst o Ctiradovi a Šárce.  Právě z této skály měla skočit nešťastná  Šárka ze Starých pověstí českých.

http://www.praguecityline.cz/tipy-na-vylety-praha-a-okoli/divoka-sarka

Tarot starých pověstí českých: 9 holí

Tak schválně, kdo pak asi na této, podotýkám opravdu náhodně vylosované kartě, je? Ctirad a Šárka. Šárka je na koni a je jí do skoku, Ctirad je zajat a troubení mu už nepomůže. Ale kdo je zde vlastně vítězem? Všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Genderový skok se nekonal, chlapi to pomlátili a vrátili jsme se k pokojnému patriarchátu. Žádný skok není bez následků a neřeší všechny problémy jedno pro vždy. K cíli se musí trpělivě, pomaloučku, krůček za krokem. A skok nahoru ani dolů nepomůže, ani když je dívčí. V těžké chvíli se proto musíme chtě nechtě vrátit na zem a začít pěkně pomalu od začátku.

MENHIR

Krása uzemnění

Před hradištěm najdete vztyčený menhir, podle zjištění Putujících není novodobý, a má silnou zemskou energii.

Circle of Life tarot: Slunce, Rytíř holí a Hvězda

Karty kulatého tarotu ukázaly, že má kámen silnou energii, napojenou nahoru a že je připraven ji dát. Možná, že je zde možné tak trochu vstoupit do jiného světa a porozhlédnout se tam. Nakouknout, kam bychom se normálně nedostali a dostat podstatné nebo nedůležité informace. Neměli bychom ale jednat neuváženě a zbrkle, je snadné se spálit. Udržovat neustálou rovnováhu a být vždy alespoň jednou nohou na zemi, je nutné nejen při esoterické práci, ale i při pečení cukroví.

Slunce a Hvězda jsou dost silné symboly. Oba ukazují na nebeská tělesa, která jsou nám zde zdá se blíž, než jinde, ale o to nutnější je uzemnění a nepodlehnutí. Nesmíme se nechat vcucnout a přijmout vše, co se nám nabízí. Vždyť ani na Slunci ani na kterékoliv hvězdě se nedá žít. Návrat ke kořenům a původnímu smyslu nám pomůže si to uvědomit.

HRADIŠTĚ DOLNÍ LIBOC

Krása surová

Podle archeologických nálezů kostí zvířat bylo toto místo osídleno již ve starší době kamenné. Lidé zde sídlili pravděpodobně nepřetržitě až do příchodu Slovanů v 6. století. Největší slávu ale místo zažilo ve starší době hradištní v 7. a 8. století. Tehdy zde vzniklo rozsáhlé, tříhektarové hradiště s dvacetihektarovým předhradím, které bylo zřejmě centrem moci nad širokým okolím. Jeho valy jsou doposud v krajině patrné. Hradiště zaniklo na konci 9. století.

http://www.praguecityline.cz/tipy-na-vylety-praha-a-okoli/divoka-sarka

HRADIŠTĚ

Archeon tarot

Minulost: 5 holí, 8 holí, Blázen

Přítomnost: 4 pentaklů

Budoucnost: 6 pohárů

Rada: 7 mečů

Varování: Mág

Energie místa: 10 pohárů a Rytíř pentaklů

Duch místa: Císař

V minulosti zde vládlo naprosté uvolnění. Ženy, muži, láska, rovnost, svornost, bratrství, všichni na jedné hromadě. Ještě dnes zde najdeme zbytky této energie, která se tu bude držet i do budoucna. Lítá to tu ledabyle a bůhví, co všechno se tu kdysi dělo. V každém případě je s tím zdejší hradiště spokojené a nechce být vůbec rušeno. Přísný ochránce zde střeží onu sílu, kterou nemůže okusit každý a vyhání každého, kdo by si chtěl jen líznout. Vládnou tu ty nejpřirozenější a nejsurovější síly, o kterých my, přešlechtění lidé už nemáme ani ponětí. A proto je nechme zde, přírodě a Zemi, ona už si s nimi poradí.

ENERGETICKÉ MÍSTO

Archeon tarot: 3 pentaklů, 4 mečů, Král pentaklů

Brána do světa surové energie, která nás svlékne do naha a nenechá na nás nit suchou. Když tím projdeme, a uspějeme, dostaneme dary naší Matky Země.

BRÁNA

Před branou: Blázen, Slunce, 8 holí

Jsme uvolnění, roztančení a veselí. Svítíme a radujeme se z krásné krajiny a všeho, co máme rádi. Místo živé energie, čiré radosti ze životy a aktivního počínání.

V bráně: 3 pohárů, 3 holí, Král holí

Slunce zašlo, vyšel měsíc, havran nám krákáním připomíná vážnost situace. Ve tmě a tichu je možné najít odpovědi na nejniternější otázky. Světlo zahalila tma a ukazuje nám druhou stranu téže mince. Co načerpáme zde, záleží jen na nás.

Za branou: Slunce, 6 pentaklů, Král holí

Světlo a tma jsou v rovnováze. Nastal mír, můžeme si odnést klid a vyváženost, sílu poznání, že světlo i tma tvoří jeden celek a že oboje je potřeba, pak objevíme krásu okolo i v sobě.

Tarotáři všimněte si dokonalé syntézy, která z karet vyplynula. Před branou Slunce a světlé karty. V bráně Král holí a tmavé karty. Za branou Slunce, Král holí a rovnováha – 6 pentaklů. Náhoda? Ani náhodou?

OVČÍ STUDÁNKA

Krása krásy

Název "Ovčí" (v případě pastvy ovcí slouží k jejich napájení) byl použit pro původně bezejmennou louži, která se v posledních desetiletí zazemnila a zanikla i v paměti lidí. V jiných místech prý byla studánka "Hradištní", která již patrně zanikla. Poměrně málo známou studánku v roce 2007 obnovil Magistrát. Od podzimu 2013 o studánku pečuje Česká pohanská společnost z.s. Na jaře jsme vyčistili okolí, opravili stříšku studánky, vyčistili jezírko. U jezírka jsme instalovali malou sošku víly Voděnky - patronky pramene. Pečujeme o studánku celoročně. Více info zde. http://www.estudanky.eu/669

Tarot of Nymphes: 6 mečů, Mág, 9 pentaklů

Silné místo, ač trochu schované a právě proto, možná právě takhle čisté. Kdo by byl na pochybách, zda tu vílu Voděnku opravdu máme, jistě ho přesvědčí poslední karta, na níž je nymfa, ne nepodobná Voděnce vytesané v kameni u studánky. Můžeme si s ní zde popovídat, můžeme jí poděkovat a říct, jí, jak je krásná a ona se na nás usměje a trochu té své líbezné krásy dá i nám.

A kdeže zůstal ten původně zmiňovaný rozum? Kdo chce, může se k němu zase vrátit, nasadit vzorce a jet dál v zajetých kolejích. Ale kdo něco pochopil, najde krásu ve všem svém počínání, objeví krásu v nerozumu a neochraně, a  bude krásnější minimálně sedmkrát.