Lázeňské putování

16.10.2019 13:22

Druhá půlka září, vždycky patří semináři.

Ono se to lehké tváří, ale stezky strážní stráží,

nakonec však mnoho tváří dovede tě ku oltáři.

Zkrátka po Kněžmosti, Kokořínsku a Sedlčansku, přišel s Putujícími na řadu drsný sever, Frýdlantsko. Spojením vody, tedy péče o tělo s kameny, péčí o duši, jsme prošli celý víkend a téměř zahodili berle a v podstatě zažili Lurdy, jak se to v lázních patří.

20.9.2019, Universal Celtic Tarot

KRISTIÁNŮV PRAMEN, LÁZNĚ LIBVERDA

Libverdská minerální voda-hydrouhličitá kyselka, státem chráněný přírodní léčebný zdroj. Léčebné účinky na nemoci kardiovaskulárního a pohybového aparátu, metabolická onemocnění a onemocnění neurovegetativní. Pramen vytryskl na kolonádě v roce 1793.

Královna holí, Eso pohárů, Mág

Silný, léčivý a jiskrný pramen. Přímo září svou energií a bujným obsahem, který, jak nám Jirka vyprávěl, zvětšuje orgány a posiluje slabé. Vždy k tomu byl využíván, takže každý úspěch a pomoc, kterou vykonal, ho zároveň posílila a přidala na kvalitě. Jen houšť, nejen pro nemocné tělem, ale i duchem.

CHRÁM NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE, HEJNICE

Kostel Navštívení Panny Marie je barokní kostel při františkánském klášteře. Nachází se na místě starého poutního místa jehož počátky sahají do 13. století. Je zřejmě nejstarším mariánským poutním místem v litoměřické diecézi. Uctívána je zde gotická, 38 cm vysoká, soška Panny Marie nazývaná Sličná Matka

21.9.2019, Gendron Tarot

Minulost: Rytíř holí, 3 pentaklů, Mírnost

Přítomnost: 2 pentaklů

Budoucnost: Král pentaklů

Rada: Spravedlnost

Varování: 4 pentaklů

Energie místa: Císař a Rytíř mečů

Duch místa: 9 pohárů

Zdá se, že tu kdysi vědomý muž s berlou vytýčil místo a přivedl sem potřebné, aby tu dostali, co měli. Harmonii, rovnováhu a klid pro duši, mysl i tělo. Věděl přesně, co dělá, a tak je i dnes místo prosyceno jasným záměrem a možnostmi, které předají putujícímu to, co je potřeba a ukážou mu jeho další kroky a možnosti, které v životě má. Není to místo uctívání chrámu, domu a stavby, ale člověka, který došel až sem a ví, že jeho život by neměl být promarněn neradostí, tíhou a pocity viny. To všechno tady můžeme odložit a naplnit svá srdce láskou, chutí a hojností.

21.9.2019, Templar Tarot 

UVNITŘ: Král pentaklů, Věž, Blázen

Zdi uvnitř chrámu, jakoby volaly: „Schoďte svá omezení, zdi, které máte kolem sebe postavené, o kterých si myslíte, že vás chrání. Ve skutečnosti vám brání přijímat a poznávat, nemůžete dostat, když máte brnění. Nestavte zbytečné chrámy, ani venku ani vevnitř a žijte posvátno, které je všude kolem.“

HEJNICKÁ PANNA MARIE: 7 holí, Soud, Prázdná karta

A Panna Maria Hejnická tiše a upřímně říká: „Je čas, otevřít se novému. Opustit staré a přežité, zapomenout na to, co možná fungovalo kdysi. Dnes je dnes, už jsme jinde a každým okamžikem zase o krok dál. Nová cesta je před námi a staré boty nás na ní nesmí brzdit. Těšte se na to, co na ní bude. Nemusíte to vědět přesně, možná ani náznakem. Naplňte se novými znalostmi a zkušenosti. Jen proto, že to tu stojí stovky let, to není norma pro nové, co má přijít. I já bych dneska vypadala jinak…“

AMBITY: Páže pohárů, Soud, 6 pohárů

Střed pravé lásky, útočiště pro ty, potřebující ochranu, klid pro duši a bezpečí pro srdce. To si odsud můžeme odnést, ale máme to dávno všichni v sobě. Není to o místě, ale o připomenutí pocitu, který nám byl dán všem. Jen si ho uvědomit a upevnit.

ZASTÁVKA PRVNÍ: Boží láska

Zdálo by se, že Hejnický kostel snad ani není křesťanským stánkem v pravém slova smyslu. Ale opak je pravdou. Právě v této lásce, nevázané na místo a sochy, energii nezávislé na zdech a bariérách vnímám onu křesťanskost. Jakoby právě tady byla ta síla bez nánosů dogmat, pravidel a mýtů. Zde se všichni svatí dívají, jak nám to jde a ze srdce nám přejí další kroky, i kdyby mířily jinam, než k nim. Boží láska nesvazuje, neomezuje a nepřináší bolest. To je jen náš způsob, jak se s ní vyrovnat.

OŘEŠNÍK

Ořešník (800,1 m n. m.) je významný vrchol Smědavské hornatiny, nacházející se ve Frýdlantském výběžku. Vrchol má podobu nesouměrné vrcholové skály z porfyrické žuly. Zvedá se na severozápadním konci plochého hřbetu mezi údolím Velkého Sloupského potoka a okrajovými svahy Jizerských hor. Kříž na vrcholu stojí na vrcholu nepřetržitě od roku 1813, kdy jej na vrcholu vztyčili františkáni. Roku 1819 se při obnově kříže zřítili dva bratři (patrně řádoví).

KRUH, PŘED A PO OČISTĚ

Fantastical Creatures Tarot: 8 pohárů, Eso mečů

Mumraj duší, jenom tuší,

co ho ruší, v cestě buší.

Jeden cíl a jedna práce,

mumraj byl tím cílem zkrácen.

Oporu a sílu celku,

dodá ten, kdo hlídá venku.

Očištěn a sjednocen

může vyjít z úzkých stěn.

HORA

21.9.2019, Celtic Universal Tarot

Minulost: Král pentaklů, Císař, 8 pentaklů  

Přítomnost: Páže pentaklů 

Budoucnost: 3 pentaklů 

Rada: Vůz 

Varování: 10 pohárů 

Energie místa: 7 pohárů a Spravedlnost  

Duch místa: 6 mečů 

Účel místa: Páže pohárů

Ořešník byl vždy pevným vládcem a panovníkem zdejší krajiny. Leccos a leckdo se mu podřizoval, ale dobrovolně a ochotně, protože práce je přece vždycky společná a vede ke stejnému cíli. Důstojnost, sílu a řádku odpovědí tu můžeme získat i dnes. Stačí se vydat zdejšímu stezkami, následovat vedení a znamení a s odvahou a jednotou v mysli podniknout cestu i tam, kde nám to není příjemné a kde musíme být sami. Není to jednoduchá cesta, je nutné se na ní vzdát všeho, co už nám neprospívá a tíží naše kroky. Je to sice cesta pro jednoho, ale zároveň pro celek. Každý dílek každého putujícího pak vyvolá sílu a zdroj pro všechny dohromady.

21.9.2019, Templar Tarot 

KÁMEN PO CESTĚ: Velekněžka, Smrt, Prázdná karta

Rozhodnutí padlo. Už se nedá zvrátit. Odtud už cesta vede jasně. Vše s láskou, pro celek i jednotlivce, ale stejně jako příroda, krutě a nekompromisně. Odtud už se nedá jít jinam, než tam, kam se jít má. Otočit se už nelze. Teď už jen vzhůru. Bylo rozhodnuto, a co bude dál, to teď nemáme vědět.

OBĚTNÍ MÍSTO

Minulost: 9 mečů, Páže holí, 6 holí

Přítomnost: Rytíř holí

Budoucnost: 9 holí 

Rada: Eso holí

Varování: 4 pohárů

Energie místa: 2 mečů a Páže pohárů  

Duch místa: Král holí

Účel místa: 3 pentaklů

Strach, smutek a vykoupení. Tíha a bolest, která se tu obětí promění v dobro všech. Tady nalezne rozhřešení ten, kdo ho nejvíc potřebuje. Tady se může vše v prach obrátit, ale jen v ten prach, který je nutný pro další vývoj. I dnes tu pojďme převzít vládu a zodpovědnost za naše životy. I dnes se tu můžeme opřít o ty, co tu rozhodovali před námi a uznat, co si dlouho tajíme. Najít pravdu a obětovat pro ní to, co nám dává komfort a pohodlí. A vyjít čistší, jasnější a bohatší, o tu oběť, o tu volbu a o to rozhodnutí, že si za to stojíme. Že jsme to my, kdo bude žít poctivě k sobě, protože vše ostatní na další cestě jen zdržuje. Můžeme si tu představit krvavé podřezávání krků, anebo „jen“ nutnost zpřetrhat vazby a pouta, která nás ničí. Krve bude v obou případech dost. Ale výsledek je očištění, posílení a postavení se na vlastní nohy. Obětní místo je zdrojem silné transformace, pokud jsme ochotní se pro ni něčeho vzdát. Věděli to ti, co tu byli kdysi, a my bychom si to měli znovu uvědomit, ještě před tím, než se začneme bát.

ZASTÁVKA DRUHÁ: Síla vládce  

Silný vládce nenechá nikoho na pochybách, proč tu vládne právě on a dá nám vzor a návod na to, jak se jím můžeme stát také.  A nemusíme mít pod sebou družinu věrných, kteří nám budou sloužit. Stačí, když budeme vládnout sobě samým. Když my sami pro sebe budeme dostateční vládci a budeme se mít v úctě proto, že žijeme své životy poctivě a zodpovědně, ne vůči jiným lidem a jejich nárokům, ne vůči vnějšímu světu a jeho pravidlům, ale vůči sobě. To je podmínka dobré vlády a síly, o kterou se pak může opřít celý svět.

ANDĚLSKÉ PRAMENY, NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Nedaleko Nového Města pod Smrkem na severu Čech, v podhůří Jizerských hor, se v lesích ukrývají prameny s radioaktivní vodou, která je pro lidský organismus prospěšná. Prameny jsou pojmenovány podle archandělů, a to zcela záměrně, protože prameniště se nachází na úpatí Andělského vrchu.

22.9.2019, Medicine Woman Tarot

RAŠELINNÉ JEZÍRKO SAMUEL: Král holí, Mág, 10 pentaklů

Jasná cesta k uzdravení. Stačí se jen ponořit a nechat působit miliony let země a její sílu. Přijmout dary, které nevyžadují nic nazpět. Jen tu jsou, léčí a poskytují blaho a zdraví a my jsme blázni, že si nebereme! J

PRAMEN RAFAEL: Viselec, Královna mečů, 7 pohárů

Pramen, dnes spíše pramínek, je všeobjímající láskou, touhou po rozdání se obklopení něhou, radostí a upřímností. Objímá vše okolo a dává pevnou víru a naději, že zase bude dobře, když tak není a když tak je, že to dlouho vydrží.

PRAMEN MICHAEL: Viselec, Rytíř pentaklů, 8 holí

Další pramínek, který teče málo a dívá se na svou někdejší slávu a hojnost. Je zdrojem zdraví a prvků, které zdraví přinášejí. Umí dodat tělu i mysli, čemu se mu nedostává a vytvořit zásobu pro dny, kdy bude nutné mít, kam sáhnout.

NOVOMĚSTSKÁ KYSELKA: Král mečů, Milenci, Smrt

Oproti předchozím andělským pramínkům, je Kyselka dámou navštěvovanou, hojnou a bohatou na pozornost a sílu. Každým zájmem roste a klíčí v ní další a další síla, kterou pak zase dává dál. Koloběh lásky, síly, vděku a pozornosti. Energie, která přesahuje hranice a přispívá k vyváženosti nejen těch, kdo jí pijí, ale i celému okolí a vodě samé. Vše máme ve svých rukou a každý lok může být léčivý a potřebný nejen pro naše neduhy, ale i pro srdce všech.

ZASTÁVKA TŘETÍ: Vodní pohlazení

Nátlak zmizel, úkoly a rozkazy jsou pryč. Láska léčí, síla vládne, voda čistí. Voda plná lásky a síly dohladí a odplaví všechny nečistoty, i ty hluboko usazené. Voda teče, hojí a smývá to, co ještě zbylo. Objímá a chápe, konejší a hladí. S tichem a úctou v sobě pak můžeme jít dál. K cíli, ke konci nebo k novému začátku.

OLDŘICHOVSKÉ SEDLO

Oldřichovské sedlo je lokalita severovýchodně od Oldřichova v Hájích ve Frýdlantském výběžku. Jedná se o sníženinu o nadmořské výšce 478 m n. m., která odděluje Hejnický a Oldřichovský hřeben.

22.9.2019, Celtic Universal Tarot

Minulost: 6 pentaklů, Mág, 2 mečů 

Přítomnost: Viselec 

Budoucnost: Prázdná karta

Rada: 8 pentaklů

Varování: Velekněžka 

Energie místa: Král pentaklů a 10 pohárů 

Duch místa: Královna holí

Účel místa: Hvězda

ZVON

9 pohárů, 6 holí, Královna pentaklů

Sedlo dávalo, ještě než tady byl, kdo by si bral. A jakmile tu takový člověk byl, bral si o to víc. Pochopil, kde se nachází a vybudoval tu cesty, které upevnily tisícileté zdroje a začal je používat. Nebyly sice vidět, ale byly cítit a vnímat je tu lze dodnes. Stačí se jen otevřít, rozhlédnout a nechat se vést. Příroda ví, bytosti ukazují a my cítíme a necháme se provázet. Ztišme se a přijměme zprávy, které bychom jinak nedostali. Otevřeme svá srdce a nesnažme se o nic, jen o naslouchání tomu, co nového se nám otevírá. Nelpěme na výsledku a nesnažme se nic měnit. Trpělivost a ochota počkat, protože věříme, že máme vždy to, co máme mít a dostáváme, co si zasloužíme. V tiché pokoře uslyšíme mír a poznáme svobodu i zvon, co z ní z hor. Bije lehce, čistě a klidně. Je to zvon našeho srdce.

ZASTÁVKA ČTVRTÁ: Sluneční lázně

Pěkná práce! Každý si odnesl to, co měl a dostal, čemu se otevřel. Pochopil, co byl schopen a další náměty si nechal na příště. Každé poznání je cenné, zvlášť to, co se nám nelíbí. To, co odmítáme a nechceme, to co brzdíme a tlačíme jinudy, to si vždycky svou cestu najde. Ať už zemí, vodou, nebem, slovy nebo mlčením. Slunce vyjde každý den, a každý den dostaneme novou šanci se nadechnout a ukázat světu, já chci a jsem připraven! A ono se usměje a naservíruje nám to, čeho máme nejvíc zapotřebí. A my poděkujeme, protože víme, že proto tady jsme. A svítíme dál a osvěcujeme sobě i jiným a je to pěkná práce! Inu, lázně!

A TŘEŠNIČKA NA DORTU:

VODOPÁD

22.9.2019, Universal Celtic Tarot

Mírnost, Rytíř mečů, Hvězda

„To je nuda, mě u vodopádu, na kartě vyšel vodopád!“ Vím, není to nuda, je to čest. Je to ukotvení v sobě, v tom, co je třeba pochopit, poslat po vodě, po ptácích po nebi, ať to dopluje tam, kde to má být. Je to očista, opojení a otevření se tomu, co nás vždycky bude přesahovat a co nám dá tu správnou míru a napojení. A když to pak pošleme zpátky, koloběh běží, vesmír se točí, a my žijeme a sníme a tvoříme lepší já pro lepší svět. Jako třeba Libor. :)

ZDROJE:

Informační cedule na místě

http://www.estudanky.eu/9031-kristianuv-pramen

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_(Hejnice)

https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%99e%C5%A1n%C3%ADk_(Jizersk%C3%A9_hory)

https://regiony.rozhlas.cz/z-pramene-u-noveho-mesta-pod-smrkem-muzete-ochutnat-radioaktivni-vodu-7427291

https://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ichovsk%C3%A9_sedlo