Kruhy Marka Pogačnika

13.07.2019 21:03

Marko Pogačnik je slovinský geomant, který v krajině napichuje tzv. geopunkturní body a vede jimi energii pro lidi i krajinu. Už jsme navštívili jeho kruhy a jiné útvary v Pěčnově u Českých Budějovic, Vstiši u Plzně i v Adršpachu. Vždy jsme byli nadšeni, protože se jedná o místa silná, čistá a přínosná.

Jako houby po dešti vyrostlo několik takových kruhů i na severu Plzeňska. Bohužel nevím, jak moc se na nich přímo Pogačnik podílel, nebo zda je vypracovali jeho následovníci. S tzv. kosmogramy je z těch, které jsme za humny navštívili, jen jeden u Horní Bělé, ostatní jsou surové, bez značek. Tarotem jsme je proklepli všechny, přečíst i projít si je můžete sami.

TLUCNÁ

MALÝ KRUH

5.7.2019, Sacred Circle Tarot

Minulost: 6 holí, Síla, Viselec 

Přítomnost: Vůz a Mág

Budoucnost: Věž

Rada: 10 holí

Varování: Královna pentaklů 

Energie místa: Slunce a Královna holí 

Duch místa: 7 holí

Účel místa: 4 pentaklů

Že by se na tomto místě kdysi děly podobné věci, pro které se nyní staví kruhy, to moc nevypadá. Bylo to určitě silné místo, ale ničím nevýznamné, šlo tu spíše o úrodu a o to, jak ji chránit, než o spirituální praxi. Energie, kterou má místo dnes, je uměle navedená, silná a zářivá, ale jakoby nijak nenavazovala na nic původního. Směřuje k druhému kruhu, k tomu většímu, pro ten je důležitá, bez sebe by asi nefungovaly správně, ale nemůžu se zbavit dojmu, že idea předčila původní záměry. Že místo nebylo vybráno s ohledem na okolí a to, co tu kdysi probíhalo, ale nějak uměle a jakoby z nutnosti. Kruhu to samozřejmě neubírá na kráse, a jen, co se trochu rozkouká a okolní krajina taky, uchytí se a své místo zastávat bude. Zatím plní spíše podpůrnou nebo ochrannou funkci, která má jistě velký smysl a je možné, že až se skutečně rozjede, my už u toho nebudeme. Kameny mají jiná časová nastavení než my.

TLUCNÁ

VELKÝ KRUH

5.7.2019, Sacred Circle Tarot

Minulost: 6 pohárů, Královna mečů, Rytíř holí  

Přítomnost: 7 pohárů 

Budoucnost: 8 mečů

Rada: Královna pentaklů 

Varování: 3 pohárů  

Energie místa: Rytíř mečů a Král pentaklů

Duch místa: Královna pohárů 

Účel místa: 6 pentaklů

VZTAH MEZI KRUHY: 2 holí, Rytíř holí, Král pentaklů

Ani tohle místo nebylo pro naše předky nějak zásadní. Pole, remízky, kam se chodilo, víte co, možná malá bitva o tu nejkrásnější ze vsi, ale duchovní otisk tu nezůstal. I větší kruh sem byl dosazen podle nějaké představy a záměru, která nebyla úplně propojená s tím, co se tu skutečně může odehrávat. A tak tu teď sedí na svém trůnu, dívá se do okolí a čeká, co se bude dít. Cítí se dobře, sílu čerpá ze svého menšího kámoše a ze záměru, který ho sem prsk. Ale zatím se tu kolem něj neděje nic významného, možná pár století a návštěvy lidí jeho vývoj změní.

HORNÍ BĚLÁ

KRUH S KOSMOGRAMY

8.10.2018, Sacred Circle Tarot

Minulost: Blázen, 3 pentaklů, Rytíř pohárů

Přítomnost: 10 pentaklů

Budoucnost: 3 pohárů

Rada: Eso holí

Varování: Poslední soud

Energie místa: 8 holí a Eso pohárů

Duch místa: Císař

STŘEDOVÝ KÁMEN: Královna holí, Císařovna, Páže holí

Tohle místo už je úplně jiná vesnice. Doslova i obrazně. Už v minulosti to bylo místo plodné a bohaté a staří dobře věděli, proč tu budovali domy nebo svatyně. I dnes se tu potkává nová stavba se starou energií, krásně se doplňují a podporují a do budoucna budou moct růst společně. Nová energie na starém základě tvoří novou sílu, kterou můžeme čerpat i my. Ještě je malá, trochu surová, ale nabít a posílit nás může. Za dohledu strážců, kteří spokojeně shlíží na to, co se tu děje, můžeme projít celý kruh, zamyslet se nad obrázky, jeden si vybrat a určit, co pro nás znamená a jak nás může posílit. Největší energie je zřejmě shromážděná ve středu, je to silná, krásná ženská energie, která umí pohladit a posílit přesně tam, kde je to zapotřebí. Vyléčit a zharmonizovat rozházené vnitřní procesy a posílit vnitřní ženu v každém z nás.

5.7.2019, Sacred Circle Tarot

JAK SE DNES KRUH MÁ: Viselec, 6 pentaklů, 2 pentaklů

První výklad jsme tu dělali loni v říjnu a tak teď můžeme po více než půl roce porovnat, jak se stačil usadit a najít. Stavba se pomalu usazuje, hledá si své místo a trochu ještě neví. Základy už má ale pevné, a má se o co opírat. Otevřela se svému působišti, už dává, ale jakoby ještě potřebovala jeden časový úsek na dotvoření a dokončení. Musí projít celým cyklem, musí si načíst všechna roční období, aby mohla být stabilní a v klidu růst.

HORNÍ BĚLÁ

SUROVÝ KRUH

ÚVODNÍ KÁMEN

John Bauer Tarot: 7 pentaklů

Vstup, cizinče, pojď blíž. Neboj se, nic ti nehrozí. Tedy pokud vstoupíš s pokorou, úctou k naší velikosti a respektem k dílu někoho jiného. Oko tě vidí a skenuje. Načítá a moc dobře ví. Až do morku kostí tě má přečteného. Vstup tedy, pokud chceš.

KRUH

5.7.2019, Sacred Circle Tarot

Minulost: Císařovna, 9 pentaklů, Eso pohárů

Přítomnost: Král holí

Budoucnost: Eso holí

Rada: 5 mečů

Varování: Eso mečů

Energie místa: Ďábel a 7 mečů

Duch místa: 7 pentaklů

Účel místa: Poustevník

STŘEDOVÝ KÁMEN: Král pentaklů, Eso mečů, 5 pohárů

I tohle místo je bohaté a slibné. Jakoby tu byl kdysi zakopán poklad, nikoliv hmotný, ale otiskem událostí a zdrojem energie nesmírně bohatý. A tady autoři kruhu, samozřejmě podle karet, kopli úplně přesně do toho zdroje, napíchli energii a ta teď může vést a proudit. Ale pozor, je to čerstvé, surové a ještě neukotvené. Dobře myšlené, dobře zvládnuté, ale ještě nové. Navíc to vypadá, že to časem bude místo na důležité rituály, ne na běžné domácí výletování. Síla, která tu proudí je opřená o tu, co tu byla vždycky. Je to velká síla, a nedá se jen tak v klidu použít. Druhý kruh je jakoby měkčí, hebčí, možná obrazce na kamenech ji zjemňují a kultivují. Zde nikoliv. Je to původní, drsné a hrubé jako kameny samy. Pokus vysadit mezi nimi stromky jednoznačně nevyšel, stromy jsou suché a neladí s kruhem, nestačí na zjemnění síly, kterou hrubci mají. A je to tak v pořádku. Není to obyčejné místo pro obyčejné dny. Kámen ve středu je středem této energie. Od něj se dá vyrazit výš a výš, až k nebesům. Má silnou mužskou energii a je ochoten se o ní podělit. Následky však budou stejně silné.

VZTAH MEZI DVĚMA KRUHY

Věž, Smrt, 9 pentaklů

Středový kámen surového kruhu má silnou mužskou energii, střed spodního kruhu s kosmogramy má zase jasně ženskou energii. Umím si představit rituál, kdy žena bude stát v dolním kruhu, muž v horním a jeden člověk mezi nimi propojovat v sobě mužsko ženské principy. Je to jen návrh, nevím, co by to udělalo, jen mi to takhle podle karet zde vylosovaných dává smysl. V každém případě by ale bylo lepší počkat s tím na nějaký výjimečný den a nezkoušet to jen tak narychlo bez přípravy. Všechno je tu nové, čerstvě natřené a sedat jen opatrně.

LOZA

5.7.2019, Sacred Circle Tarot

Minulost: 10 mečů, Velekněz, Blázen 

Přítomnost: 4 pentaklů + Královna holí

Budoucnost: Páže pohárů

Rada: Vůz

Varování: Velekněžka 

Energie místa: 4 holí a Spravedlnost 

Duch místa: 6 pentaklů

Účel místa: 8 holí

STŘEDOVÝ KÁMEN: 5 pohárů, Poslední soud, Velekněžka

Tenhle kruh mi byl doporučen místní obyvatelkou, která se sem chodí léčit a čistit si srdíčko. A i když není snadné se k němu autem dostat, neboť silničáři dělají svou práci a rozkopali přesně tu silnici, která k němu vede, je to skutečná oáza. Už kdysi se tu léčilo, za podpory druidů nebo jiných šamanů, bytostí zvířecích i neviditelných. Určitě u kdysi něco stálo, když ne přímo stavba, tak „alespoň“ posvátný háj, do kterého se chodilo léčit, rozhodovat i usmiřovat. Možná tu měl nějaký medicinman svou kazatelnu, možná tu poustevník udílel rady nebo kněz žehnal příchozím. A možná v noci jsou tu všichni jmenovaní opět spolu a rokují o tom samém, neboť nakonec všechno jedno jest. A proto my bychom se tu měli zdržovat za dne, čerpat jejich sílu i moudrost, zastavit se v běžném spěchu a tiše sedět a vnímat, jak se tu podařilo spojit staré s novým, jak to hezky běží a co všechno nám to může dát. A noc nechme procesům, které mají být našim očím skryté. Středový kámen to tak nějak všechno dělí. Vymezuje hranici, spojuje noc a den, vítá nové slunce a loučí se s temným měsícem. Je to předěl, u kterého i my, můžeme spatřit naší světlou i temnou stránku, naše stíny a záře. Za podpory všech moudrých, kteří tu kdy před námi byli.

Kruh je krásný, laskavý a moudrý. Působí na naše nejutajenější nitro a pomáhá mu léčit a tišit bolesti, které jsme si tam vlastní neuvážeností nandali. Neudělá nic za nás, ale poskytne nám prostředí a podporu, abychom to zvládli sami. A pro tu si sem můžeme přijít.

VŠECHNY KAMENY V KRUHU

Ilonka, Thelema Tarot, od kamene se sedátkem (Císař) doprava kolem dokola:  Císař, Královna holí, Král holí, Král mečů, Kolo života, Rytíř holí. Střed: 4 mečů.

Je to kruh vládců, mladých i starců.

Je to kruh moudra, stínů i dobra.

Je to kruh světla, i tmy, jak jsem řekla.

Najít je všechny, to je náš úkol,

jen a jen v sobě, nehledej vůkol.

Začni teď hned, tam, kde je střed.

 

První dva kruhy jsme vlastně zahlédli tak trochu náhodou. Nejsou sice od silnice moc vidět, ale vykoukly na nás a zvaly nás dál. Byla to první zastávka a vlastně takový nulový bod. Předpříprava.

Druhé dva kruhy zase byly o práci s jemností a hrubostí. Jeden laskavý, něžný, upravený, uhlazený a namalovaný. Krásná ženská energie už na pohled, bez karet. Druhý tvrdý, hrubý, drsný, přísný, neotesaný, silný a pevný. Mužská energie, jak vyšitá. Mezi nimi silné pouto, plné možností růstu a transformace.

Třetí zastávka byla o moudrosti stáří. O síle a roli zkušených a znalých, o naší pokoře a skloněním se před jejich vědomostmi a silou, která nemusí dokazovat nebo bořit. O tom, nechat si poradit a nechat ji na sebe působit, přesně do středu, do srdce.

Připomíná mi to trojjedinost popisovanou v mnoha náboženstvích světa. Panna, Matka a Stařena, Bojovník, Král a Mudrc, Tělo, Srdce a Duch, apod. Tři fáze, tři stupně, tři zastávky na cestě životem. Nejde je přeskočit, vývoj se nedá obejít. A když je projdeme, jak máme, čeká na nás další práce, další úkoly a další poznání. Je to nejen cesta po kruzích Marka Pogačnika. Je to cesta kruhem života. Tak vzhůru na ní!