Jak to bylo doopravdy?

07.07.2017 11:35

JAK TO BYLO DOOPRAVDY?

Střípky z Prahy, jiný pohled na historické pravdy. Po cestě Královskou cestou s Japonci jsem se podívala na některé historické události prostřednictvím tarotu. Předkládám tak senzacechtivým čtenářům neotřelý pohled na dějiny vycházející z toho, co ve mně vzbudily symboly na kartách.

Místa jsou seřazena tak, jak jsme jimi procházeli Královskou cestou, témata se vynořovala sama od sebe, jako by nám je matička Praha sama nabízela.

POPRAVA SEDMADVACETI ČESKÝCH PÁNŮ

20.6.2017, Tarot of Prague

10 pentaklů, 4 holí, 6 pohárů

A zase tu šlo hlavně o prachy. České pány bylo třeba pokořit a dokázat tak, kdo teď drží v rukou moc, ale majetky, které z toho vyplynuly, taky nebyly k zahození. To, co z toho získáme, se dá výhodně použít a zajistit tak naše rody i pro další generace a ještě se souhlasem široké veřejnosti. Zkrátka dobrý tah.  

JAN NEPOMUCKÝ

20.6.2017, Golden Tarot by Cat Black 

Jak to bylo s jeho smrtí? Rytíř pohárů, 5 pentaklů, Císař

Johánek z Pomuku se z krásného výsluní a bezstarostného života ocitl najednou na naprostém dně. Zřejmě ani nevěděl, jak a proč se to stalo, přišel k tomu jako slepý k houslím, možná se prostě nachomýtl k něčemu, kde vlastně vůbec neměl být a s čím neměl moc co společného. Stál za tím jeho vládce, který ale sledoval mnohem větší cíl a jedna tříska v padajícím lese pro něj nehrála roli. Stal se obětí vyšší hry a než to stačil poznat, tak trochu omylem zemřel. Stal se pak ale Janem Nepomuckým a jeho sílu můžeme cítit dodnes.

O něm:

Jaký byl: 7 pentaklů

Jaký měl život: 3 meč a Rytíř mečů

Jeho poselství: 6 mečů, 8 mečů, Páže pohárů

Jan Nepomucký nebyl žádný riskující hrdina, vrhající se pro pravdu do každého nebezpečí, které spatřil. Byl to člověk opatrný, laskavý a tolerantní, čekal, co přijde a neusiloval o velké cíle. Měl dobré srdce a chtěl žít poklidný život z toho, co mu do něj samo přijde. Jeho život mu ale připravil jiný osud a on byl vtržen do ryku událostí, které nedokázal zastavit. Neměl právě šťastný život a vlastně ani nikdy nepochopil, proč to tak bylo. I přes to ale zůstal dobrý, neměl v srdci žádnou zášť a zlobu, spíš nepochopení a touhu po klidu. Jeho poselstvím je udržet si dobré srdce v každé situaci, nikdy ho nenaplnit křivdou nebo nenávistí a přijímat svůj úděl s pokorou a skromností. Odpuštění a víra je to, co nás drží v každé situaci a my nesmíme dopustit, aby to kdy bylo jinak.

FRANTIŠEK Z ASSISI

Golden tarot by Cat Black

Jaký byl: 8 pentaklů

Jaký měl život: Páže pohárů a Blázen

Jeho poselství: Rytíř mečů, 3 mečů, Páže holí

František z Assisi byl pracovitý a skromný dříč, který soustředil své schopnosti na jediný cíl. Prospívat a pomáhat druhým. Byl ochoten hodně pracovat a dávat, nečekal žádnou odměnu. Odměnou mu byla pomoc, kterou poskytl a vděčnost, kterou pocítil. A také o tom byl jeho život. Pomoc, práce, ochota a dřina, která měla smysl a naplňovala jeho život i životy jeho blízkých.

Silou zvítězíš nad drakem,

násilím pohneš soumrakem,

ze síly však časem nezbyde ti nic.

láskou a prací získáš mnohem víc.  

U GLAUBICŮ

20.6.2017, Tarot of Prague

Minulost: Věž, Eso holí, Královna holí

Přítomnost: Mág

Budoucnost: 4 pentaklů

Rada: 3 pentaklů

Varování: Velekněžka

Energie místa: 8 pentaklů a Rytíř holí

Duch místa: 3 pohárů

Na začátku to sice bylo místo velké síly, zdroj energie, která odsud přirozeně vycházela ven, pak se jí ale ujal světský svět a vzal to do svých rukou. Od té doby už to jenom jede a proudí a tryská a na duchovno, tak jak si ho my představujeme oddělné od piva, tu není prostor. Všechno je, jak má být, všechno funguje, svět je veselý a bezstarostný a my s ním. Tedy alespoň tady, u bůčku v hospůdce. Tady je svět ještě v pořádku.

EDWARD KELLY

O něm:

Jaký byl: Král holí

Jaký měl život: 4 pentaklů, 3 holí 

Jeho poselství: 7 pentaklů, Eso holí, Blázen

Edward Kelly byl silný a mocný muž a moc dobře to o sobě věděl. Jeho síla nespočívala v jeho zvláštních schopnostech, ale v jeho sebevědomí, se kterou je uměl nadsadit a prodat. Uměl udělat dojem, velký dojem, velkou nejen ohňovou show. Dnešními slovy to byl showman, který toho ale hodně znal a uměl to spojit dohromady. V životě se snažil dosáhnout velkých cílů, jistě mu šlo i o zajištění a majetek, ale viděl dál a věděl, co a kdy si může dovolit. Otevíral dveře, které jiným zůstaly zavřené, ctil své předky a vycházel z kořenů, které mu dávaly oporu a sílu. V životě moc dobře věděl, co dělá a proč a co tím může získat. Velký muž na velkém místě dokáže velké věci. A to je jeho poselství. „Kamže s láskou a pokorou? Kam nás přivede víra a pomoc druhým? K velkým skutkům asi ne. Riskujte, nebojte se začít i s tím, co jiní zatracují. Všechno musí něčím začít a nová cesta se sama neprosadí. Dávat energii jen tam, kde to má smysl hned od začátku je nesmyslné. „Já vidím pod povrch!! Já vím, co pod ním vězí! Já se dostanu dál a hloub jen proto, že to zkusím! Já jsem já a kdo jsi ty?“

Jak to bylo s Johnem Dee: 9 pohárů, 3 pentaklů, Královna holí

„Já jsem ho mockdy pozoroval, jak jeho duch, ten velký a silný duch se zahazuje a kmitá podle toho, kde cítí peníze a výhody. Jak nebojuje, nesnaží se, jak jde tou lehčí cestou a když narazí, nepoučí se a znovu to zkouší a zkouší, až se jeho duše úplně odře. Blázen to byl, podléhal světu a jeho pokušení a já ten moudřejší a zkušenější a pokornější, ten na té správné cestě, nedokázal jsem tomu zabránit a jemu pomoci. K čemu to všechno? Když on zahodil, co dostal a nechtěl to napravit. Mlčky jsem přihlížel a vyčítal si, že nemám trochu jeho síly, abych ho přiměl dělat dobré věci. Ale kdo jsem já, abych určil, co je dobré“

Všímáte si těch rozdílů? Jan Nepomucký, dobráček, který se přimotal tam, kam neměl, doplatil na to a jeho srdce zůstalo čisté. František z Assisi, srdce na dlani, pomoc každému a vždy, aby jeho srdce zůstalo čisté. John Dee, smutný a čistý vědec, který nemá sil, aby pomohl. A Edward Kelly, velikán a průkopník, dobyvatel a silák, tedy alespoň podle sebe. Kdyby si všichni sedli ke Glaubicům na pivo k jednomu stolu, možná bychom viděli tu stejnou linku, to stejné téma, které velikáni nesou. A možná by to celé pak vypadalo jinak.

HERMES TRISMEGISTOS

Tarot of Prague: Milenci, 3 pentaklů, 10 holí

A to hlavní téma? Láska, mistrovství a dřina.