Historické výklady

26.06.2012 11:28

Nové číslo časopisu Enigma (7/2012) mě inspirovalo k několika historickým výkladům. Články, které mě zaujaly, předkládají čtenářům záhady a otázky, na něž věda ani historie nemůže najít odpověď. Tarotové karty to s trochou fantazie dovedou, a proto mohou vybraná témata krásně dokreslit. Přečtěte si tedy, jak to bylo podle karet doopravdy a udělejte si vlastní obrázek o tom, jak se mohly nejen naše dějiny vyvíjet.

JAK TO BYLO S JOHANKOU Z ARCU?

Johanka z Arcu byla prý bohem vyvolená, aby zachránila Francii. To se ale nelíbilo církevním hodnostářům, kteří nechápali, proč chudá vesničanka a ne oni. Také proto nakonec dosáhli jejího upálení, ačkoliv se dochovala svědectví o podivné hranici a osobě na ní a také o tom, že ji po letech spatřili v rodné vesnici.

21.6.2012, Pictorial Key tarot

              6 mečů

             5 pohárů

             2 holí           9 pohárů

   9 mečů                            Eso holí

Nepoužila jsem konkrétní rozklad, jen jsem pokládala otázky a dokládala karty.

Johanka do dějin vešla jako jakýsi popoháněč, aby posunula děj. Aby pomohla na trůn králi, který mohl být pohodlný až lenoch a sám o své vůli by se na trůn nedostal, protože by nedokázal vyvinout tolik síly a úsilí. Právě kvůli jeho pohodlnosti a malé vůli a možná i ne moc velké lidskosti, pak nebyl Johance natolik vděčný, aby jí pomohl. Když se zadíváte na muže na 9 pohárů, můžete v jeho očích spatřit skutečně velkou spokojenost se sebou samým, hrdost a pramálo ochoty dělat něco pro jiné. Možná ale ani sám netušil, kam až to celé může zajít, možná ho to ani nezajímalo.

Johanka sama měla skutečně velké vize. Ale nemusely to být vhledy dané shůry, tak, jak si to představujeme dnes. Mohly to být vlastně jen její ambice a síla vůle, její cílevědomost. Zkrátka věděla dobře, co chce a protože jí nechyběla síla a odvaha, svého dosáhla. Dnes se znalostmi psychologie bychom v ní nemuseli vidět jasnozřivého člověka mluvícího s bohem, ale ambiciózní mladou manažerku, která se nezastaví před ničím, prosazuje své plány a všem dává najevo, že ví, co dělá. Viděla nebo předpokládala své úspěchy, ale je možné, že tušila i problémy a komplikace, kam to povede a co bude následovat. Dá se říci, že možná tušila i svůj vlastní konec, ale přesto jí celá záležitost byla dražší než její vlastní pohodlí a posléze i život. Ať už byla jasnozřivá nebo prozíravá, zřejmě věděla, jak to celé dopadne i jak skončí ona sama. A právě to mluví o její obrovské odvaze a síle prát se se vším, co se jí postaví do cesty.

Co se týká jejího konce, o němž se dnes spekuluje, pravděpodobně asi skutečně skončila na hranici, rukou těch, kterým pomohla. Skutečně se neobjevil na poslední chvíli zachránce, společnost nebyla obalamucena, neupálili někoho jiného, aby Johanka mohla nerušeně dožít. Položila život za své ideály a za své přesvědčení. Myslím si ale, že odešla smířena  a že už dávno bojuje jinde za to, co pokládá za správné.

Jejím odkazem zůstává, že i malá snaha může být důležitá a že velké přesvědčení může skály lámat. I za tu cenu, že s námi to možná nedopadne nejlépe, změny, které náš boj přinese, mohou být důležité pro celé lidstvo.

 

BYLA TESLOVA SMRT PŘIROZENÁ NEBO NEBYL ZAVRAŽDĚN?

Geniální srbský vědec Nikola Tesla umírá v 87 letech v roce 1947. I přesto však dosud není jasné, zda si jeho smrt neobjednal např. rod Rockefellerů, kvůli jeho vynálezu elektrického auta nebo Adolf Hitler, který chtěl jeho plány na vynálezy, aby vyhrál válku.

26.6.2012, Pictorial Key tarot

         Milenci

4 holí         Král mečů

Myslím, že není pochyb o tom, že slavný pokrokový vědec zemřel přirozenou smrtí. Navíc naprosto uvolněný a šťastný, možná i spokojený s tím, co vykonal a doufající, že po jeho smrti budou jeho vynálezy prospěšné a nápomocné. Jistě to byl velký člověk, výrazně inteligentní a to, co dělal, nebylo pro to, že by toužil po moci a po penězích, ale chtěl lidstvu i zemi pomoci a díky technice ulevit velké námaze a usnadnit život všem. Je třeba ho za to i dnes obdivovat a následovat a dovolit jeho úžasné mysli, aby pomáhala i nám.

MŮŽE PANENKA OVLÁDAT LIDI A VĚCI A PŮSOBIT ZLO?

V roce 1906 dostal americký chlapeček z Floridy Robert Eugene Otto jako dárek od bahamské služebné hadrového panáka v námořnickém oblečení. Stráví s ním celý život, přesto, že se panenka prý dokáže pohybovat, mluvit a je plná nenávisti a ostatní si myslí, že si hýčká samotného satana.

26.6.2012, Pictorial Key tarot

       Velekněžka

10 holí         6 pohárů

Zdá se, že je skutečně možné, aby neživý předmět, vlivem velké duchovní síly a moci, ovlivňoval mysl jedinců a způsoboval podivné věci. Taková panenka to však rozhodně nedělá sama od sebe, ale jen plní vůli někoho, kdo do ní takovou sílu vložil. Není tedy rozhodně živá, jen jakoby ovládaná někým z dálky. Háček je však ještě v příjemci. Zdravého, silného a sebevědomého člověka, který ví kdo je, jaký je, co umí a kam patří, panenka ovlivnit nemůže. Ale člověka labilního, unaveného, nemocného, ať už psychicky nebo fyzicky, který nemá vyřešenou svou minulost a je stále tak trochu dítětem, skutečně ovlivnit, až ovládat může. Je tedy jen na nás, zda se necháme využívat a manipulovat, zda zlým lidem umožníme, aby nás ovládali a působili nám zlo. Cesta proti tomu vede skrze vlastní poznání a sebepoznání, skrze zodpovědnost za náš život a vědomí sebe sama. Tak jsme neohrozitelní. A prostředek k tomu nás zkoušet, může být i hadrová panenka nebo jiný nevinný dárek.

JAK FUNGUJE SILVOVA METODA?

Metoda, kterou vynalezl a uvedl ve známost José Silva je založena na vědeckých poznatcích zkoumání mozku a nabízí jeho efektivnější využívání. Základem její praxe je uvedení do hladiny alfa, v níž je jedinec snáze manipulovatelný a vnímá informace z okolí a snáze je uloží. Funguje tato metoda skutečně, nebo je to jen další prospěšné placebo?

26.6.2012, Pictorial Key tarot

              8 mečů

Král pohárů        Eso mečů

Tato metoda v sobě skutečně kombinuje jak racionální a vědecký přístup, tak víru a důvěru v tyto poznatky. Člověk asi skutečně musí především věřit a celý se tomuto systému otevřít, aby mohly vědecké poznatky zafungovat tam, kde je potřeba. Pak nám může pomoci najít cestu ze svízelné situace, rozšířit si obzory a vědomí a konečně vidět i to, co dosud nebylo a třeba skutečně i věštit budoucnost a přeprogramovávat naši mysl, aby byla prospěšná.

Není to tedy možnost pro každého, ale pokud ji pustíme do našeho života, můžeme ho skutečně proměnit, prozřít a vyrůst.

MOHOU MALÉ DĚTI VIDĚT DUCHY? 

Někteří autoři tvrdí, že vidět duchy můžeme skutečně všichni, ale pouze v raném dětství, kdy se však většinou tomu, co říkáme, příliš nevěří. Přesto existují důkazy, že některé děti mají skutečně schopnosti a vědomosti, ke kterým by jinak přijít nemohly. Je to jen velká fantazie nebo se nás zesnulí snaží kontaktovat skrze naše nejmladší?

26.6.2012, Pictorial Key tarot

         2 pentaklů

Věž                       Slunce  

Podle vylosovaných karet se zdá, že se skutečně duše z onoho světa snaží, a to velmi intenzivně, dorozumět se s námi. Asi především proto, aby nás varovali a abychom si dávali sami větší pozor. Bohužel však jejich velká snaha na náš svět dopadá velmi slabě, nebo zřídka a tak jí nevěnujeme tolik pozornosti. Zkontaktovat se s dětmi je pro ně asi snazší a přirozenější, bohužel my dospělí to pořád ještě nerespektujeme tak, abychom to brali vážně a trochu se z toho ponaučili.

Možná přijde lepší doba, kdy to vše bude snazší, ale ta je asi zatím v nedohlednu. A tak i teď věnujme dětem trochu více pozornosti, i když třeba právě netlumočí varování ze záhrobí, může být, to, co říkají, docela zajímavé.

Zdroj úvodních textů: Enigma, červenec 2012