Energie místa, kde pracuji (FPE ZČU)

Vladimíra Brčáková 30.11.2012
SECRET TAROT

1. Co je na tomto místě pozitivního? Poslední soud
Pozitivní na tomto místě je možnost nového začátku, jakéhosi startovacího pole, kde se lidé mohou rozvíjet a seberealizovat. Ale hlavně je to místo, kde se cítím dobře, myšleno – jak ve vztahu k ostatním kolegům, tak ve vztahu k obsahu mé práce, která mě baví, naplňuje a rozvíjí. Karta Poslední soud nabádá k tomu dát si ve svém životě věci do kupy, osvobodit se od minulých chyb, vzít za svá rozhodnutí odpovědnost, a to proto, abychom se mohli posunout dát a takříkajíc dozrát. A myslím, že přesně to se se mnou (a nejen se mnou) na tomto místě děje… A také bych řekla, že energie tohoto místa je spjatá s nadějí (dává ji, bojuje o ni a prosí za ni).

2. Co je na tomto místě negativního? 2 mečů
Nepříznivá finanční situace ve školství s sebou přináší nejistotu, která se negativně odráží i v energii tohoto místa. Vnitřní obavy typu, jaký to má všechno smysl, na jedné straně dostávají stále silnější hlas, na straně druhé jsou spjaté s nerozhodností či bezradností, jak patovou situaci změnit. Negativní energie tohoto místa se line ve jménu napětí, které jistě všechny zneklidňuje, ovšem ne každého vyburcuje ke snaze problém řešit. Dvojka mečů v tomto kontextu může ilustrovat rozumově uvědomovanou bezvýchodnost, hledanou odpověď na otázku kudy kam…

3. Jaká je celková energie tohoto místa? 7 pohárů
Myslím, že spousta lidí zde prodlévá v docela jiných světech, které je vzdalují od vnější reality, jež však chod tohoto místa determinuje. Zároveň právě tato odlišnost dělá dané místo jedinečné tím, že v něm koncentruje tolik v dobrém slova smyslu bláznů, snílků či blouznivců…

Přidat nový příspěvek